Zarząd Fundacji

Krzysztof Kotyniewicz

Prezes Zarządu

Agnieszka Otłowska

Wiceprezes Zarządu

Rada Fundacji

Marlena Sobańska

Członek organu nadzoru

Danuta Stępień

Członek organu nadzoru

Kajetana Maciejska Roczan

Członek organu nadzoru