Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla głuchych uchodźców z Ukrainy
Допомога громадянам України з інвалідністю

Od 1 stycznia do 31 czerwca 2024 r. Fundacja Opatrzność realizuje zadanie o nazwie „Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla głuchych uchodźców z Ukrainy”, które jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem naszych działań jest kontynuacja wsparcia dla głuchych uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku.

1. Świadczenie usług tłumaczy Ukraińskiego Języka Migowego poprzez wideoinfolinię w dni robocze od 8:00 do 20:00 oraz w weekendy i święta od 10:00 do 14:00

2.Świadczenie tłumaczy do osobistej obsługi osób głuchych na terenie Warszawy.

3. Wsparcie głuchych uchodźców z Ukrainy pomoc w sprawach administracyjnych, integracja społeczna, i edukacja.

4. Kurs nauki polskiego języka migowego (PJM).

5. Cykliczne webinaria informacyjne dla głuchych uchodźców z Ukrainy mają na celu dostarczenie informacji o uprawnieniach, usługach, sprzęcie rehabilitacyjnym i pomocy dostępnej dla osób niepełnosprawnych.

6.Poradnictwo i wsparcia psychologicznego

Aby skorzystać z proponowanego wsparcia, konieczne jest wypełnienie formularza, który znajduje się na stronie

https://forms.gle/SBUSLLaRyzMG1zkM6

Kontakt

lesia.lupookova@pzg.org.pl 

 

З 1 січня по 31 червня 2024 року Фонд “Opatrzność” продовжує реалізацію проекта “Забезпечення спеціалізованої підтримки глухим біженцям з України”. Цей проект фінансується коштами Государственного фонду реабілітації інвалідів. Головною метою наших дій є продовження підтримки глухих біженців з України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року.

Плановані заходи включають у себе:

Планируемые мероприятия включают в себя:

  1. Надання послуг перекладачів української жестової мови через відео-гарячу лінію у робочі дні з 8:00 до 20:00, а також у вихідні та святкові дні з 10:00 до 14:00.
  2. Найм двох перекладачів для особистого обслуговування глухих осіб на території Варшави.
  3. Підтримка глухих біженців з України у питаннях адміністративного характеру, соціальної інтеграції та освіти.
  4. Курси з вивчення Польської жестової мови (PJM).
  5. Регулярні інформаційні вебінари для глухих біженців з України, спрямовані на надання інформації про права, послуги, реабілітаційне обладнання та допомогу, доступні для осіб з інвалідністю.
  6. Психологічна підтримка і консультація.

Для того, щоб скористатися запропонованою підтримкою, необхідно заповнити форму

 

https://forms.gle/chZ39GEw5FttYumt7

Або написати на маил

lesia.lupookova@pzg.org.pl

Wideoinfolinia dla Głuchych

Od 1 stycznia do 31 czerwca 2024 r. Fundacja Opatrzność realizuje zadanie o nazwie „Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla głuchych uchodźców z Ukrainy – edycja 4″, które jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach działalności Centrum Pomocy będzie kontynuowana praca wieoinfolini, jak również będą działali koordynatorzy wsparcia. Ich zadaniem będzie zapewnienie i zorganizowanie pomocy osobom potrzebującym, poprzez współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Caritasem, Bankami Żywności czy wolontariuszami.

Centrum Pomocy dla Osób Niesłyszących działa 7 dni w tygodniu;

 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 20.00,

natomiast w soboty, niedziele i święta w godzinach od 10.00 do 14.00.

Zasięg wideoinfolinii jest ogólnopolski. Jest obsługiwana przez tłumaczy Polskiego Języka Migowego z całej Polski.