Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością
Допомога громадянам України з інвалідністю

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. Fundacja Opatrzność realizuje zadanie o nazwie „Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla głuchych uchodźców z Ukrainy”, które jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach prowadzonych działań zapewniamy wszystkim głuchym, który przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku:

1. Pomoc tłumacza ukraińskiego języka migowego on-line (wideoinfolinia) w dni robocze od godz. 8:00 do 20:00 a weekendy i święta od godz. 10:00 do 14:00.  Jeśli chcesz skorzystać zaloguj się na Skype DeafUkriana

2. Pomoc w wypełnianiu dokumentów i załatwianiu spraw urzędowych i osobistych. W tych sprawach możesz przyjść do biura Fundacji w Warszawie ul. Białostocka 4 lub skontaktować się z Lesią Lupookovą tel. 725 317 924

3. Kursy nauki Polskiego Języka Migowego (PJM) oraz podstaw język polskiego.

4. Poradnictwo i wsparcia psychologicznego

Aby skorzystać z proponowanego wsparcia, konieczne jest wypełnienie formularza, który znajduje się na stronie

https://forms.gle/SBUSLLaRyzMG1zkM6 

 

З 1 січня по 30 червня 2023 року. Фонд “Opatrzność” виконує завдання “Надання спеціалізованої допомоги глухим біженцям з України”, яке фінансується Державним фондом реабілітації інвалідів.

У межах нашої діяльності ми забезпечуємо всіх глухих біженців, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року:

1. Допомогу українського сурдоперекладача (відеофон) у робочі дні з 8:00 до 20:00 і у вихідні та святкові дні з 10:00 до 14:00. Якщо ви хочете ним скористатися, зайдіть у Skype DeafUkriana

2 Допомога в оформленні документів і розв’язанні офіційних та особистих питань. З цих питань ви можете прийти до офісу Фонду у Варшаві, вул. Білостоцька, 4 або зв’язатися тел. 725 317 924

3. Курси польської жестової мови (PJM) та основ польської мови.

4. Консультування та психологічна підтримка

Для того щоб скористатися пропонованою підтримкою, необхідно заповнити форму, яку можна знайти за посиланням


https://forms.gle/SBUSLLaRyzMG1zkM6

Wideoinfolinia dla Głuchych

Od 25 stycznia  2022 r. realizowane jest zadanie „Centrum pomocy dla Osób Niesłyszących” finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

W ramach działalności Centrum Pomocy będzie kontynuowana praca wieoinfolini, jak również będą działali koordynatorzy wsparcia. Ich zadaniem będzie zapewnienie i zorganizowanie pomocy osobom potrzebującym, poprzez współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Caritasem, Bankami Żywności czy wolontariuszami.

Centrum Pomocy dla Osób Niesłyszących działa 7 dni w tygodniu;

 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 23.00,

natomiast w soboty, niedziele i święta w godzinach od 8.00 do 20.00.

Zasięg wideoinfolinii jest ogólnopolski. Jest obsługiwana przez tłumaczy Polskiego Języka Migowego z całej Polski.

Jak działa wideoinfolinia?

Wideoinfolinia jest obsługiwana przez tłumaczy Polskiego Języka Migowego z całej
Polski, którzy pracują w systemie zmianowym na smartphonach lub laptopach z dostępem
do Internetu.
Osoba głucha może zadzwonić na wideoinfolinię i uzyskać informacje na temat
koronawirusa oraz sposobu postępowania w przypadku, gdy podejrzenia u siebie
zarażenie wirusem. Z wideoinfolinii, oprócz osób z wadą słuchu, mogą korzystać
też placówki służby zdrowia, służby ratownictwa medycznego. Jest to kluczowe, bo
ułatwia przeprowadzenie wywiadów lekarskich z pacjentami, przyśpiesza diagnozę i
leczenie.
Z tłumaczami można się połączyć za pośrednictwem następujących narzędzi:
1. komunikator skype login: KoronawirusTlumaczPJM
2. stronę www.pzg.warszawa.pl/koronawirus